Real Time // Record na vice – SBT na cola

20:54

:globo:16,5  :record:7,5  :sbt:7,4  :band:1,3  :redetv:1,1

21:00

:globo:17,5  :record:8,6  :sbt:7,4   :band:2,4  :redetv:1,0

21:08

:globo:20,2  :record:8,9  :sbt:8,0  :band:2,5

Real Time // ‘Avenida Brasil’ com mais de 50 pontos

:globo: 56.9 :record: 3.3 :sbt: 3.2  0.7

Real Time // SBT na vice com boa audiência


20h28 – 
  25.5  14.4  5.3

Real Time // Globo com péssima audiência

15h00 –  8.6  6.7  4.0  1.4  0.5

Real Time // ‘Popeye’ dando mais audiência que o ‘Muito Mais’ na Band

16h05 –   9.6   5.6  3.6  2.5  2.1

16h11 –   9.6  5.4   3.1  2.5  2.4