Real Time (SP) // Record e Band passam SBT para trás

18:16 –  16  6 band-pequeno 5  3

Real Time (RJ) // Programa Silvio Santos com boa audiência

22h50 –  21 |  13 |  8 | band-pequeno 6

Real Time // Domingo Legal com boa audiência

14h53 –  14   8   4 band-pequeno 2.5

Real Time // Record atrás da Band

22h26 –   32  8.5  2.9   2.6